รับมอบเงินบริจาคจาก บางจากและสมาชิกกรีนไมลส์ โครงการ ปันนำ้ใจ สู่การให้ไม่รู้จบ