กลับบ้านเรานะ

S__33996840.jpg (237 KB)

01
บริจาคโครงการกลับบ้านเรานะ

โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารยูโอบี (UOB) 736-116-726-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กรุณาบันทึกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับมูลนิธิ ฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน)

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ส่งหลักฐาน/แจ้งการโอนเงิน