เบ้าขาเทียมเพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ

01
ร่วมบริจาคโครงการเบ้าขาเทียมเพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ

โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 038-2-70902-0 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กองทุนระบุวัตถุประสงค์) (กรุณาบันทึกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับมูลนิธิ ฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน)

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ส่งหลักฐาน/แจ้งการโอนเงิน